Medisch Pedicure Praktijk Susan

Medisch Pedicure

De ProVoet Pedicure

 

Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders geregeld hun voeten te laten verzorgen. Terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten!
Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Zij  geeft uw voeten de behandeling die ze nodig hebben.

Wat doet een pedicure?
Een pedicure verzorgt de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen. Voorafgaand aan de behandeling voert zij een voetonderzoek uit en maakt zonodig blauwdrukken van de te behandelen voeten. De pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In de behandeling verzorgt zij nagels, verwijdert eelt en indien aanwezig likdoorns. Hiervoor wordt machinaal en handmatig instrumentarium gebruikt.

Pedicure met een aantekening DV en/of RV
Medisch Pedicure Praktijk Susan is in het bezit  van een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' (DV) en 'voetverzorging bij reumapatiënten' (RV). Naast een basisvoetbehandeling is Salon Susan gespecialiseerd in het geven van een voetbehandeling bij diabetici en/of reumapatiënten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij diabetici en sommige maatschappijen vergoeden eveneens de voetbehandeling van reumapatiënten.

Medisch pedicure
Medisch Pedicure Salon Susan is een gediplomeerd Medisch Pedicure en is een gespecialiseerde pedicure die alle vormen van complexe voetproblematieken van cliënten kan behandelen.

Risicovoeten
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De Medisch Pedicure  is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen. Daarnaast heeft Salon Susan uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en –reparatie en anti-druk technieken. Dat zijn specialistische technieken die pijnklachten kunnen voorkomen.

Vergoeding zorgverzekeraars
Informeer bij u verzekeraar naar de vergoedingen.
 

content image

Medisch Pedicure Praktijk Susan werkt volgens de code van de voetverzorger, dit is een handleiding voor pedicures met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van het voetverzorgingsbedrijf. Het betreft dan wettelijke eisenen branche normen op het gebied van:

- Hygiëne

- Arbeidsomstandighede

- Milieu

www.provoet.nl

content image

Salon Susan staat geregistreerd in het kwaliteits Register Pedicure.
 

www.procert.nl